Zanat - Digital2
Studija slučaja

Zanat

Godina

2021.

Klijent

Zanat pekare

Uloga

Veb dizajn, veb razvoj, društvene mreže